کلیدواژه‌ها = هژمونی منطقه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بایسته‌ها و الزامات شکل‌گیری هژمونی جهانی و منطقه‌ای

دوره 6، شماره 3 (18 پیاپی)، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22108/prj.2016.22715

هادی آجیلی؛ ام‌البنین جلوداری