موضوعات = روابط بین الملل
تعداد مقالات: 15
1. بایسته‌ها و الزامات شکل‌گیری هژمونی جهانی و منطقه‌ای

دوره 6، شماره 3 (18 پیاپی)، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22108/prj.2016.22715

هادی آجیلی؛ ام‌البنین جلوداری


2. استراتژی قدرت هوشمند چین

دوره 6، شماره 2 (17 پیاپی)، تابستان 1395، صفحه 35-53

10.22108/prj.2016.21811

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی


3. بررسی جامعه شناختی پدیده تروریسم و سنخ شناسی آن

دوره 6، شماره 1 (16 پیاپی)، بهار 1395، صفحه 108-130

10.22108/prj.2016.20465

داوود نجفی؛ نجات محمدی فر


5. تاثیر و جایگاه قدرت فرهنگی در کنترل تروریسم و ایجاد صلح جهانی (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران)

دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی)، تابستان 1394، صفحه 86-113

احمد جالینوسی؛ امین عباسی؛ علی عباسی


6. منطقه گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد (با تأکید بر مولفه های فرهنگی و اقتصادی)

دوره 5، شماره 1 (12 پیاپی)، بهار 1394، صفحه 8-25

محمدصادق کوشکی؛ مصطفی رنجبر محمدی


7. سیاست خارجی هنجارگرا با تأکید بر اتحادیه اروپا

دوره 5، شماره 1 (12 پیاپی)، بهار 1394، صفحه 107-129

علی امیدی؛ فاطمه خدری