تعداد مقالات: 74
1. نابرابری های اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی

دوره 3، شماره 1 (6 پیاپی)، بهار 1392، صفحه 8-36

طاهره ابراهیمی فر؛ فرزانه دشتی


5. تأثیر فضای مجازی بر سرگشتگی (بحران) هویتی و فرهنگی

دوره 4، شماره 1 (9 پیاپی)، بهار 1393، صفحه 8-30

محمدعلی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل


6. الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، ش 3 (11پیاپی، پائیز زمستان)، پاییز 1393، صفحه 8-26


7. قومیت ها و انسجام ملی در اندیشه دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی)

دوره 6، شماره 1 (16 پیاپی)، بهار 1395، صفحه 8-35

10.22108/prj.2016.20467

علیرضا پناهی؛ اقبال امیری؛ سعید اسلامی


8. برساختگی فرهنگ و هویت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 4، شماره 2 (10 پیاپی)، تابستان 1393، صفحه 8-28


9. بررسی مولفه های هژمون در ترکیه

دوره 5، شماره 3 (14 پیاپی)، پاییز 1394، صفحه 8-24

حشمت اله فلاحت پیشه؛ وحید شربتی؛ محمد مهدی مظفری


10. اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز در مقایسه با تنگه‌های بین‌ المللی جهان

دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی)، تابستان 1394، صفحه 8-23

ابراهیم عباسی؛ ضغری طالبی؛ سید علی نجات


11. ظرفیت‌های فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 2 (17 پیاپی)، تابستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/prj.2016.21513

عبدالله اخلاقی


12. منطقه گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد (با تأکید بر مولفه های فرهنگی و اقتصادی)

دوره 5، شماره 1 (12 پیاپی)، بهار 1394، صفحه 8-25

محمدصادق کوشکی؛ مصطفی رنجبر محمدی


13. سیاستگذاری فرهنگی در ایران دوران اصلاحات از منظر انتقادی

دوره 1، شماره 2 (2 پیاپی)، زمستان 1390، صفحه 9-24

امیر مسعود شهرام نیا؛ مرضیه چلمقانی


14. تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران

دوره 2، شماره 1 (3 پیاپی)، پاییز 1391، صفحه 9-36

10.22108/prj.2012.22122

سید جواد امام جمعه زاده؛ جواد کرمی راد


15. بایسته‌ها و الزامات شکل‌گیری هژمونی جهانی و منطقه‌ای

دوره 6، شماره 3 (18 پیاپی)، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22108/prj.2016.22715

هادی آجیلی؛ ام‌البنین جلوداری


16. تأثیر انقلاب اسلامی در هویت بخشی به جوانان ایرانی

دوره 3، شماره 1 (6 پیاپی)، بهار 1392، صفحه 37-52

امیر مسعود شهرام نیا؛ مریم مسعودی نیا؛ علی ابراهیمی


18. بررسی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

دوره 3، شماره 3 (8 پیاپی)، زمستان 1392، صفحه 29-49

سید علی نجات؛ اصغر جعفری ولدانی


19. جایگاه دین در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4 (15 پیاپی)، زمستان 1394، صفحه 24-44

محمد مشکات؛ اقبال امیری؛ علی خواجه


21. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر فعالیت شیعیان کویت

دوره 6، شماره 1 (16 پیاپی)، بهار 1395، صفحه 49-69

10.22108/prj.2016.20464

مراد کیانی پور؛ حمیرا قاسمیان؛ معصومه بندانی


25. تبیین آراء جامعه گرایان؛ خوانش و هویدائی نقصان لیبرالیزم

دوره 6، شماره 2 (17 پیاپی)، تابستان 1395، صفحه 17-34

10.22108/prj.2016.21806

محمدعلی توانا؛ عبدالله هاشمی