نابرابری های اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پروین اعتصامی شاعری متعهد است که در قالب آموزه‌های اخلاقی و دینی، به بیان مشکلات و کاستی‌های جامعه خویش می‌پردازد، دیوان اشعارش به عنوان تنها یادگار از او سرشار از مناظره‌ها، تمثیل‌ها و کنایه ها با مضامین اجتماعی است. تعداد اشعاری که پروین در آنها سخت‌ترین انتقاد‌ها را بر شاهان وارد می‌کند و از ظلم و ستم اغنیا و قدرتمندان و درد و رنج محرومان یاد می‌کند، به اندازه‌ای زیاد است که مایه‌ی حیرت و شگفتی می‌شود. ایشان از جمله شعرای مردمی است که با اتکا بر روحیات و طبع لطیف زنانه‌اش رفیع‌ترین و بلندترین اندیشه‌های سیاسی ـ اجتماعی دوران استبدادی را که به درک آن نائل آمده در اشعارش به تصویر می‌کشد. در این مقاله به بررسی جامعه‌شناختی نابرابری‌های اجتماعی اعم از جنسیتی و طبقاتی از دریچه‌ی نگاه پروین اعتصامی پرداخته و نیز مطالبی پیرامون شرایط سیاسی و اجتماعی که پروین از آن متأثر بوده، ظلم و استبداد ستیزی پروین، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social inequalities in Parvin Etesami's poems

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ebrahimifar 1
  • Farzaneh Dashti 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parvin Etesami
  • Thought class inequality
  • gender inequality
  • feminism
  • anti-authoritarianism