تأثیر انقلاب اسلامی در هویت بخشی به جوانان ایرانی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Islamic Revolution on Iranian youth Identity

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Shahramnia 1
  • Maryam Masoudinia 2
  • Ali Ebrahimi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • National Identity
  • Religious Benchmark
  • Iranian youth