تقابل هسته ای ایران و آمریکا از منظر رویکرد سازه انگاری

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and USA nuclear confrontation America from the perspective of constructivism approach

نویسندگان [English]

  • Abdin Torkashvand
  • Hamed Ghoorjili

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Identity
  • Nuclear Confrontation
  • Iran
  • USA