پیوند تربیت و سیاست در اندیشه های سیاسی یونان باستان


عنوان مقاله [English]

Linkage the Education and Politics in Ancient Greek Political Thought

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • politics
  • Greek political philosophy