سیاست منطقه ای ایالات متحده آمریکا در قبال حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه


عنوان مقاله [English]

Regional policy of USA towards Iranian sovereignty over the three islands

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Policy
  • Triple islands
  • Territorial sovereignty
  • Iran
  • USA
  • UAE