روند دمکراتیزاسیون در ترکیه و تحکیم


عنوان مقاله [English]

democratization and consolidation process in Turkey

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey's political system
  • democracy consolidation Process
  • Structural evolution
  • Political actors
  • Justice and Development Party