تبیین ژئوپلیتیکی و تحول در ساختار نهادهای بین المللی در قرن بیستم (مطالع موردی ناتو)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان

چکیده

در قرن بیستم و در دوران پسا جنگ سرد ،ما شاهد شکل گیری رهیافت های در روابط بین الملل هستیم که تمرکز خود را بر باز تعریف مفهوم سیاست ،اقتصاد ،و امنیت می گذارند.با تجزیه اتحاد شوروی و پایان یافتن نظام دو قطبی و جنگ سرد انتظار می رفت همه نهادها  و ساختارهای بر آمده از آن نیز از بین بروند، اما بر خلاف انحلال پیمان ورشو از سوی روسیه و اعضای سابق اردو گااه کمونیسم ،سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نه تنها منحل نشد ،بلکه با تاکید بر نا آرامی ها و بحران های سیاسی_ اقتصادی _اجتماعی در شرق(اروپا ) بالکان و مناطق مختلف اوراسیای مرکزی به زودی خود را برای ایفای وظایف جدید آماده ساخت این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و منابع اسنادی و کتابخانه ای متعدد انجام شده است .در این نوشتار  تحول در ساختار نهادهای بین المللی با محوریت ناتو ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical explanations and changing the structure of international institutions in the Twentieth Century (Studies NATO)

نویسندگان [English]

  • Zohre Heydar bani 1
  • Eskandar Moradi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical development
  • international institutions
  • NATO