واژه شیطان در ادبیات انقلاب اسلامی و کلام امام خمینی (ره)

چکیده

شیطان پیوسته به عنوان نیرویی شرور، پلید، خبیث، موجودى سرکش و وسوسه‏گر کاربرد دارد. امّا «ابلیس» نام خاص همان موجودى است که با وسوسه‏هاى خود، آدم علیه‌السلام را از بهشت بیرون نمود. پس «شیطان» یک اسم عام است که فرد بارز آن همان ابلیس با ذریه و اعوان و انصار فراوان است، البته در اصطلاح  به همه آن‌ها شیطان یا شیاطین گفته مى‏شود.
بدترین صفت رذیله شیطان، کبرورزی و استکبار است. تمام‌ گناهان‌ و تجاوز به‌ حقوق دیگران هم از استکبار منشأ می‌یابد. اما استکبار همیشه فردی نیست، بلکه گاهی رفتار یک دولت و یا گروهی از دولت‌ها با یک دولت و یا مردمان یک سرزمین می‌تواند از روی غرور و تکبر باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The devil in Islamic Revolution's literature and Imam Khomeini's speech

کلیدواژه‌ها [English]

  • Great evil
  • America
  • the Islamic Revolution
  • Imam Khomeini