تأثیر فضای مجازی بر سرگشتگی (بحران) هویتی و فرهنگی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cyberspace on Cultural and Identity Crisis

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Tavana 1
  • Seyed Abdollah Hashemi Asl 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • cyberspace
  • Identity
  • Culture
  • CRISIS