بیداری اسلامی و چالش های پیش رو در کشورهای خاورمیانه


عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening and the Challenges ahead in the Middle East

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Revolutions
  • the Islamic Awakening Islamic Identity
  • Middle East
  • Challenges