پائین بودن آگاهی و مشارکت سیاسی زنان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گزوه جامه شناسی دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Low Awareness and Political Participation of Women

نویسندگان [English]

  • Zeynab Shabani 1
  • Bahjat yazdkhasti 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • Political Participation
  • Political Awareness