بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب های رنگی و انقلاب های عربی با چارچوب نظری جان فوران


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Islamic Revolution of Iran, Color Revolutions and Arabic Revolutions by John Foran's Theoretical framework

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Color Revolutions
  • Arabic Revolutions
  • John Foran's theory
  • Islamic Awakening