دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم)


عنوان مقاله [English]

Media Diplomacy in Islamic Republic of Iran's Foreign policy (Case Study Eleventh Government)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Media Diplomacy
  • Foreign Policy
  • convince