فرهنگ ایرانی در مواجه با مدرنیته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه اصفهان

3 دکتری تاریخ و پژوهشگر فرهنگ و ادب

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian culture against moderiniy

نویسندگان [English]

  • Jafar Moradian 1
  • Davood Jamini 2
  • Najmaldin Gilani 3