نفوذ ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

رژیم صهیونیستی برای خروج از فضای متخاصم کشورهای خاورمیانه، از سالها پیش درصدد گسترش نفوذ خود در مناطق دیگر، به ویژه در کشورهای مسلمان­نشین غیرعرب است. بعد از فروپاشی شوروی، این شرایط تا حدودی برای این رژیم فراهم شد تا با نفوذ تدریجی در قفقاز و بخصوص جمهوری آذربایجان بر مبنای تفکر ابتدایی «دکترین بن گوریون» روابط گسترده­ای را برقرار کند. این روابط پس از سال 1992 در اشکال مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی و امنیتی و فرهنگی نمود یافته است. در این میان تحقیق پیش رو به دنبال جواب به این سؤال است که آیا نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان می­تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به چالش بکشد؟ و در پاسخ می توان این استدلال را کرد که حضور این رژیم در جمهوری آذربایجان و نزدیکی آن به ایران سبب تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و تنگ­تر شدن حوزه­ی امنیتی آن گردد و همچنین این حضور در جهت استفاده از ظرفیت­های نفتی منطقه طرح­ریزی شده است. همچنین در این پژوهش براساس روش تحقیق تحلیلی - توصیفی رابطه­ی علی بین دو دسته از متغیرهای مستقل (حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان) و وابسته (امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و نشان خواهیم داد که حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان به مثابه محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران می­تواند با توجه به واگرایی جمهوری اسلامی ایران از سیاست­گذاری­های یکجانبه­گرایانه ائتلاف غرب و این رژیم به عنوان متحد نزدیک راهبردی نومحافظه­کاران آمریکا در خاورمیانه به کاهش سطح تأثیرگذاری راهبردی– امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور و کاهش امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بینجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israel Geopolitical influence in Azerbaijan and its Effect on Islamic Republic of Iran