تبین نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا در 1376-1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

در عصر کنونی حقوق بشر به یکی از جدی ترین مباحث بین المللی بدل شده است و در سیاست خارجی و تعاملات دوجانبه و چندجانبه کشورها اهمیت ویژه ای یافته است؛ به طوری که امروزه هیچ کشوری نمی تواند هنجارهای حقوق بشری  را انکار نماید. با نهادینه شدن حقوق بشر در سیاست بین الملل، هنجارهای مربوطه جزیی جدایی ناپذیر از سیاست بین دولت ها و جوامع شده اند؛ و بر کیفیت و کمیت روابط خارجی تأثیر می گذارند. روابط ایران و اتحادیه اروپا نیز متاثر از هنجار حقوق بشری است. حقوق بشر یکی ازموضاعات اساسی در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا محسوب می گردد. موضوع حقوق بشر، همواره یکی از چالشی ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی بوده است و فراز و نشیب های متعددی در آن قابل مشاهده است. به طور سنتی کشورهای اروپای غربی به عنوان خاستگاه تاریخی تمدن غربی تلاش می نمایند تا حقوق بشر را به عنوان یکی از ارمغان های اومانیسم دانسته و خود را بانی معیارها و ارزش های اومانیستی این تمدن معرفی نمایند.
در واقع طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رفتار کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با موضوع حقوق بشر در ایران شاهد فراز و نشیب هایی بوده است، به گونه ای که در برخی از مقاطع، اروپایی ها بانی تدوین و تصویب قطعنامه های شدیداللحن حقوق بشری بر علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بوده اند و در برخی از مقاطع نیز رفتار ملایم تری از خود نشان داده اند. این پژوهش در چهارچوب نظریه سازه انگاری، سعی در پاسخ دادن به این سوالات است آیا ماهیت متفاوت حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا اثر گذار است؟ و همچنین آیا استفاده ابزاری اتحادیه اروپا از حقوق بشر بر روابط ایران و اتحادیه اروپا تأثیر دارد؟ یافته های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به دست آمده است نشان می دهد هویت متفاوت که منجر به نگاه متفاوت به حقوق بشر می شود و همچنین استاندارد دوگانه اتحایه اروپا در تخریب روابط ایران و اتحادیه اروپا در سال های 1376-1392 تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation Human Rights Role's in the between Relation of Iran and the EU in 2007-2013

نویسندگان [English]

  • Ali Omidi 1
  • Fatemeh Khedri 2
1 Associate Professor at University of Isfahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • European Union
  • Constructionism
  • Foreign Policy