ظرفیت‌های فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی افغانستان

چکیده

 فلسفة سیاسی امام خمینی، استمرار فلسفة سیاسی اسلامی با رویکردی نو صدرائی است. مبانی این فلسفة سیاسی، بر هستی شناسی توحیدی، معرفت شناسی مبتنی بر عقل و وحی و انسان  شناسی متکی بر دو ساحتی بودن انسان استوار است. قدرت تبیین حق قانونگذاری، تبیین حق استفاده از قدرت و مشروعیت سیاسی، ارائه معیار برای شناخت حقانیت سیاسی، تبیین مناسب پدیده­ های انسانی، از موارد ظرفیت­ های نظری است، که فلسفة سیاسی امام خمینی از آن برخوردار است. فلسفة سیاسی امام خمینی می­تواند توضیح دهد که چرا و چگونه دانش انسان ها واقع نما است. ظرفیت هویت سازی برای جنبش­های اسلامی جهان اسلام و انسجام بخشیدن به آنها، ارائه هویت مشترک برای تمامی مستضعان جهان و امید بخشیدن به آنها از موارد ظرفیت­ های عملی است، که در فلسفة سیاسی امام خمینی نهفته است. فلسفة سیاسی امام خمینی قدرت بسیج توده­ها را در خود دارد و می­تواند برای زنان در اجتماع نقش محوری تعریف  نموده و می ­تواند از توان اجتماعی زنان، در جهت اعتلای جوامع اسلامی استفاده نماید. الگوی زن در فلسفة سیاسی امام خمینی زنان آزاده­ای است، که توانسته­ اند سرنوشت سیاسی جوامع را عوض نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The potential of Imam Khomeyni's political philosophy

نویسنده [English]

  • Abdullah Akhlaqy
چکیده [English]

Philisophy, Politics, Political Philosophy, New Sadraii, Imam Khomeyni