بررسی ساختار مطلقه حکومت پهلوی اول: آسیب شناسی تجددگرایی (1320-1304ش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی (ره)

چکیده

هدف مقالۀ حاضر، تبیین عوامل شکل‌گیری ساختار مطلقه حکومت پهلوی اول، تجددگرایی تقلیدی و آسیب‌های آن در فاصلۀ سال‌های 1304تا 1320 ش است. انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی اول در سال‌های پس از مشروطه با برقراری ثبات سیاسی - اجتماعی از سوی رضاخان و تفاهم بیشتر نخبگان سیاسی - مذهبی به‌آرامی انجام شد. حکومت پهلوی اول اگر چه آرمان تجدد را دنبال می‌کرد، اما کسب قدرت بدون منازع به اعتبار ضرورت تاریخی برای سامان سیاسی کشور به ساختار مطلق آن منجر شد. بنابراین مقالۀ حاضر، بر اساس روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، تحولات ساختاری عصر رضاشاه و میزان آسیب‌های آن را به جامعۀ مدنی، اصول مشروطۀ پارلمانی، فرهنگ بومی و سنن مذهبی بررسی می‌کند. رضاشاه در دورۀ 16 سالۀ حکومت خود، در تقابل سنت ـ تجدد با تطبیق‌ندادن عقلانی فرهنگ بومی و الگوهای وارداتی و با وجود نظام مطلق حاکم، سبب شکاف‌های طبقاتی و تضعیف کانون‌های متعدد قدرت از جمله قوۀ مقنّنه و مجریۀ برآمده از پارلمان و احزاب و نهادهای مدنی شد. با کناره‌گیری او، ساخت نهاد مطلق از هم پاشید و همبستگی جامعه دچار تزلزل و بی‌ثباتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pahlavi dynasty, the absolute structure: pathology of modernism (1304- 1320)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Gravand 1
  • Iraj Soori 2
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain how the absolutist rule of Pahlavi and modernism through the formation of duplication between the years 1304 to 1320 and the damage it is. The transition from the Qajar to the Pahlavi, in the years following the constitutional, political stability and social Khan and understanding of the political elite - religious were slowly But during the reign of Reza Shah, Iranian society has undergone fundamental changes. Although the first Pahlavi rule, follow the ideals of modernity, but sensible balance between construction and modernization absolute foundation was created And build new institutions Pahlavi era of no consequence other than political absolutism - Economic and did not undermine the Constitution. This study, based on analytical and descriptive methods, to investigate the structural changes Reza Shah and the damage to civil society and parliamentary constitutional principles and the cultural and religious traditions pays. Reza Shah during the 16 years of his rule, in contrast tradition / modernity with mismatch rational culture with patterns of imports despite the divorce ruling, the divisions of class and weaken the various power centers such as the legislature and the executive comes from the parliament and parties that the abdication of Reza construction and civil society institutions collapsed divorced and solidarity of society was unstable, and instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Besides
  • the divorced
  • modernists
  • pathology
  • Reza Shah