اعتدال سیاسی در اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

کلمه سیاست در اسلام عبارت است از: مدیریت حیات انسان ها چه در حالت فردی و چه در حالت اجتماعی برای وصول به عالی ترین هدف های مادی و معنوی. در منش اعتدال سیاسی اسلام، چتری گسترده همه را پوشش می دهد؛ که حتی در صورت اختلاف نظر و عقیده، راهی برای هم قدم شدن در جهت منافع مشترک، آرمانها، راهبردها و واقعیتها باشد.ایجاد گفتمان و منش اعتدالگرایی در فضای سیاسی می تواند همان جوهره و اصل سیاست اخلاقی مورد نظر آموزه های دینی باشد .اعتدال سیاسی همیشه به مبانی اخلاقی و انسانی تاکید دارد تا تمامی رویکردها بر جاده اعتدال جاری شود. اعتدال سیاسی در اسلام دارای شاخصه­ هایی مانند شوری، تسامح، احترام به حقوق افراد و بکارگیری تجهیزات و...می­باشد. ما در این مقاله درصدد برآمده ­ایم؛ منش اسلام را در سیاست که همان مشی اعتدال می­ باشد؛ با استفاده از آیات واحادیث بیان نماییم. روش تحقیق مورد استفاده اسنادی وکتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Moderation in Islam

نویسندگان [English]

  • Jamal Farzandvahi 1
  • Majid Zeydi 2
  • Salam Ahmadi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • politics
  • council
  • Tolerance
  • law