تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مشارکت انتخاباتی به عنوان یکی از گونه های مهم مشارکت سیاسی، جایگاه ویژه ای در مباحث جامعه شناسی سیاسی به طور عام، و جامعه شناسی انتخابات به طور خاص دارد. تحلیل رفتار انتخاباتی یکی از کار ویژه های اساسی جامعه شناسی انتخابات است که پژوهشگران تاکنون با مطالعه انتخابات گوناگون توانسته اند الگوهای متعددی در تحلیل رفتار انتخاباتی ارائه دهند. مطالعه رفتار انتخاباتی خاص با توجه به الگوهای ارائه شده در این باب، کار محقق را نظام مند و تا حدی آسان می گرداند. با این حال، گرچه پدیده «انتخاب» به مفهوم سیاسی امروزی، پدیده ای است نوین و خاستگاه تمدنی در غرب دارد، اما تاکنون در مقایسه با پدیده های دیگر همچون «انقلاب» مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار نگرفته است. در حالی که، هر ساله شاهد انتخابات متنوّع و متعدد در نقاط مختلف جهان هستیم، اما در مقایسه با پدیده انقلاب که به ندرت اتفاق می افتد، دارای ضعف های عمده نظری و بررسی کلان است. افزون بر این، متأسفانه منابع فارسی در این باب نیز بسیار اندک است. کتاب هایی که در زمینه جامعه شناسی سیاسی به فارسی تألیف و یا حتی ترجمه گشته اند یا اساسا به این بحث نپرداخته اند و یا بسیار اندک و گذرا به آن اشاره کرده اند. در این پژوهش با بررسی ادبیات موجود رویکردها و نظریه های مختلف در زمینه رفتار انتخاباتی مورد کند وکاو قرار می گیرد. سپس عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی در ایران پس از انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of effecting Factors on election behavior with emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Emamjomezadeh 1
  • Javad Karami rad 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Participation
  • Election
  • Election behavior
  • Voting