سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

به اطلاع خوانندگان و نویسندگان محترم می رساند که در راستای حمایت از محیط زیست و همچنین با توجه به سهولت دسترسی به نسخه دیجیتال مقالات، فصلنامه پژوهش های سیاسی صرفاً به شکل الکترونیکی منتشر می گردد.