الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های جمهوری اسلامی ایران

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 منشأ تحولات عظیمی در منطقه و جهان گردید، این رویداد تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان جهان و احیای باورهای دینی داشت. یکی از دست آوردهای انقلاب در منطقه و جهان، صدور انقلاب اسلامی است که در آن، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل دعوت، صدور انقلاب را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است و حتی صدور انقلاب به عنوان یک اصل و هدف در سیاست خارجی درآمده است،هر نظام انقلابی در بطن خود دارای یک سلسله آرمان‌ها و خواسته‌های عالی می‌باشد که برخاسته از نظریات رهبری انقلاب و یا انگیزه‌های ذاتی انقلاب است، انقلاب اسلامی ایران نیز پس از پیروزی، به دنبال کسب خواسته‌های آرمانی خود بود و اصل صدور انقلاب را در راستای توسعه و گسترش اهداف انقلاب به خارج مرزها، در پیش گرفت، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی الگوهای مختلفی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حاکم شد که دیدگاههای متفاوتی در رابطه با صدور انقلاب داشتند،در پژوهش زیر نویسنده در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی روند صدور انقلاب اسلامی ایران در گفتمان های مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Patterns of Exporting the Revolution in the Islamic Republic of Iran's Discourse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution Exporting
  • Patterns
  • Discourse
  • Objectives and Tools