بایسته‌ها و الزامات شکل‌گیری هژمونی جهانی و منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

روابط بین‌الملل، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

نظریه های هژمونی یکی از مباحث مطرح دررابطه با توصیف چگونگی اداره روابط بین‌الملل است که از دهه 1960 به آنها توجه کرده اند و همچنان، یکی از نظریه های مسلط در تحلیل روابط بین‌الملل است. تا قبل از فروپاشی نظام دوقطبی هژمونی بیشتر در مقیاس جهانی مطرح بود؛ اما بعد از آن، رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای نیز گسترش یافت و به هژمونی در مقیاس مناطق نیز توجه شد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم هژمونی در درون ساختارهای فکری متفاوت تبیین شده است و دیدگاه‌های هرکدام از تئوری‌های روابط بین‌الملل همچون مارکسیم، واقع‌گرایی و لیبرالیسم را درخصوص شاخص‌های هژمون بررسی کرده ایم و در ادامه، به این سئوال پاسخ داده شده است که براساس این نظریه ها شاخص‌ها و مؤلفه‌های شکل‌گیری هژمونی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای کدام اند؟ در انتها نتیجه‌ حاصل شده نشان می دهد مهم‌ترین عنصر مشترک در میان همه دیدگاه‌های بررسی شده، قدرت اقتصادی کشور مدنظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements for the Formation of Global and Regional Hegemony

نویسندگان [English]

  • Hadi Ajili
  • omalbanin Jolodari
چکیده [English]

Hegemonic ideas are one of the topics discussed in describing how to manage international relations, which has been considered since the 1960s and is still one of the dominant views in the analysis of international relations. Until the collapse of the bipolar system, hegemony was more global. But then the rivalry between the regional powers also expanded and hegemony at the regional level was also considered. In this study, we first explored the concept of hegemony within different intellectual structures and examined the perspectives of each of the theories of international relations such as Marxism, realism and liberalism in relation to hegemonic indices. And, in the following, the answer to this question is that the indicators and components of the formation of global and regional hegemony are based on these ideas. In the end, the result of this study is that, despite the emphasis of each of these perspectives on the formation of the position of hegemony, the most important factor in this important role is the economic strength of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegemony
  • Hegemonic Formation Characteristics
  • Hegemonic Stability
  • Regional Hegemony